Exotiske insekter – en verden af spænding

Related Articles

Med eksotiske insekter er det håbet at lære en masse om de mange dyr, som man også kan have som kæledyr i hjemmet. Det er især hvis man er allergisk eller bare er nysgerrig på andet end hunde og katte. Eksotiske dyr som edderkopper, skorpioner, vandrende pinde og mange andre spændende dyr. Her er lidt om hvad der kommer på siden. Det er målet at alle børn som voksne kan blive meget klogere på hvordan man holder eksotiske dyr OG lærer en masse om dem.

Eksotiske dyr er en fællesbetegnelse for hvirvelløse dyr. Hvirvelløse dyr er dyr uden nogen rygsøjle. Dvs. alt andet end pattedyr, fisk, padder, krybdyr og fugle, hvilket svarer til ca 98% af alt dyreliv. Her er 25 interessante eksotiske insekter.

 1. Gople

Goplen er et fritsvømmende havdyr, der kan findes nærmest over hele verdens kyster. Den udgøres af en geléagtig masse, som former en paraplyformet klokke, som den bruger til at bevæge sig i vandet. Den bruger sine bagudrettede tentakler til at fange sin byttedyr med

 • Søpindsvin

Søpindsvinet lever på havbunden tæt ved kysten. Den ligner en rund bold med en masse pigge stikkende ud fra sig, og de kan forekomme i mange forskellige farver og for det meste i længden 5-10 cm

 • Edderkop

Edderkopper er frygtet dyr blandt mange, især fugleedderkopper, og de forekommer stort set over hele verden, hvor der i alt er 45.700 forskellige arter. De dræber deres bytte med deres gift

 • Skorpion

Skorpionen hører til spindler kategorien. Halen kendetegner skorpionen, og den bruger sin gift deri eller sine klosakse, til at forsvare sig selv, eller nedlægge deres bytte. Man siger at jo mindre klosaksene er, jo giftigere er skorpionen.

 • Vinbjergsnegl

Vinbjergsnegle, og generelt snegle, er også hvirvelløse dyr. Det er den største landsnegl med skal på i Europa. De kan komme helt op på en højde på 4,5 cm og en bredde på 4 cm. Især i sydeuropa ses det for at være en populær delikatesse.

 • Knæler

Knælere holder til i de tropiske og subtropiske områder. Det vil sige i Sydeuropa og nordafrika er de en meget udbredt art. Den holder sig i buske og træer, hvor de også lægger deres æg. Hunnen æder ofte hannen efter parringen

 • Blæksprutte

Dette 8-armede dyr tilhører gruppen bløddyr, og bruger de mange arme til at fange dets bytte. Den skifter farve, der passer til dens omgivelser og lever mest i tropiske og tempererede have

 • Krebs

Krebs lever i søer og vandløb og bliver op til 16 cm lange. Om dagen gemmer den sig under sten og ved træer, og om natten tager den på jagt. Den æder frøer, småfisk, snegle og andre små dyr med samme levested

 • Krabbe

Krabben er et tilbenet krebsdyr med 10 lemmer. De kommer i meget forskellige størrelser. Alt fra 5 mm – 30 cm. De kan hurtigt grave sig ned i sandbunden og den spiser bl.a. ådsler og fisk

 1. Reje

Rejen er også et tilbenet krebsdyr. Rejer er delt i to hovedkategorier, som er dendrobranchiata, som har grenede gæller og caridea, som betyder ægte rejer, og de har laminare gæller.

 1. Skolopender

Skolopender tilhører leddyrene og opholder sig i fugtige omgivelser f.eks. i skovbunden under forskellige ting som sten, blade og fugtige træstykker. De er alt fra 5 mm til 27 cm

 1. Vandrende pind

Vandrende pinde ligner små, tynde brune eller grønne pinde/kviste, for at camouflere sig. De spiser blade og modne frugter. De mindste vandrende pinde er omkring et par cm, mens de største kan blive helt op til 45 cm lang

 1. Musling

Muslinger tilhører bløddyrsgruppen, og den er beskyttet af sin hårde skal, men er helt blød indeni. De fleste slags muslinger lever i saltvand, men nogle findes også i ferskvand

 1. Bænkebider

Bænkebideren er faktisk et krebsdyr, som lever fugtige steder f.eks. skovbunden og haver. De er et vigtigt led i nedbrydningsprocessen i skovbunden, de frigiver nemlig næringsstofferne fra nedfaldne blade og træstykker. Den beskytter sig med sin hårde overflade.

 1. Palmetyv

Palmetyven, også kaldt Birgus latro, er en eremitkrebs, og den lever i tropiske egne på øer eller mangroveskove. De bliver omkring 60 cm lange (90 cm med ben), og har en vægt på hele 3 kg. Dens favoritmad er kokos og har derfor evnen til at klatre i træer i modsætning til andre krabber.

 1. Guldsmed

Guldsmede er delt i to store kategorier, ægte guldsmede og vandnymfer. De er lange med tit gennemsigtige vinger og kan alt fra at opnå en rigtig høj fart til at stå stille i luften

 1. Honningbi

Honningbierne lever i meget store samfund på helt op til 100.000 individer. De har en dronning på ca 2 cm, mens arbejderne er ca 12-15 mm. De lever af nektar fra blomster og til gengæld bestøver de blomsterne. De forsvarer sig med brodden, der sidder for enden.

 1. Mariehøne

Mariehøns er små biller med prikker på deres oftest røde eller gule vinger. I stedet for at camouflere sig, som mange andre dyr gør, signalerer den røde farve, at mariehønen er giftig og det derfor ikke kan betale sig at spise den

 1. Bille

Biller er insekter og findes i mange forskellige arter. Man kender dem på deres  hårde dækvinger som beskyttelse af flyvevingerne. Ligesom sommerfuglen starter den som larve og kommer ud af puppen, når den er blevet til en bille

 • Fårekylling

Fårekyllinger tilhører kategorien græshopper og bliver omkring 2 cm lange, når de  er voksne. De spiser gerne vandholdigt plantemateriale, da de nærmest kun får vand gennem den føde, de spiser

 • Lus

Lus er insekter uden vinger, der er små, flade og varierer i farve. Det er blodsugende dyr, som sætter sig på andre hvirveldyr, for at holde sig i live og være tæt på maden (blodet)

 • Flue

Fluen er endnu et insekt, og den er en vigtig del af nedbrydningsprocessen. Der findes mange forskellige slags fluer rundt om i verden

 • Sommerfugl

Sommerfuglen starter som en larve, der lægger sig i en puppe og kommer ud senere med vinger. Sommerfuglen er et insekt med mange forskellige flotte farver, som lever af nektar fra blomsterne

 • Regnorm

Regnorme tilhører kategorien ledorme. De trives godt i fugt og lever i jorden, hvor de forbedrer jordkvaliteten ved at grave gange. De kan blive helt op til 30 cm lange og de lever af døde dyr og planter og hjlper på den måde med nedbrydningsprocessen

 • Tusindben

Tusindben er et par centimeter lange og de forholder sig mest i fugtige steder. De hedder godt nok tusindben, men har som regel kun et par hundrede ben. de lever af plantemateriale f.eks. visne blade og svampe

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

Popular stories

Exotiske insekter – en verden af spænding

Med eksotiske insekter er det håbet at lære en masse om de mange dyr, som man også kan have som kæledyr i...

Komposithegn i haven

Elsker I jeres hobby og nyder at sommeren byder på et væld af oplevelser lige i baghaven. Nyder I at de exotiske...

Der er intet der slår en hængekøje

Med duften af syren, kaprifolie, hyld, jasmin og duftsnebolde er du indhyldet i behag. Fra krop til tå mærker du hvordan du...