Blue Ocean strategi

Blue Ocean strategi fokuserer på skabelsen af nye markeder, snarere end at konkurrere i eksisterende markeder, hvilket åbner op for vækst og innovation uden direkte konkurrence. Strategien opfordrer til identifikation af såkaldte “red oceans” – markeder mættet med konkurrence – og herefter at finde “blue oceans” – nye, uudforskede markeder. Tilgangen involverer udvikling af unikke produkter eller tjenester, som imødekommer forbrugernes uopfyldte behov, hvilket skaber en konkurrencefri zone. Det understreges, at forståelse af forbrugerbehov er afgørende for at kunne udvikle værdiskabende tilbud i disse “blue oceans”​ (erhvervsfronten)​.