Vilkår og betingelser

 

Læs disse brugsbetingelser (“Vilkår”, “Brugsbetingelser”) omhyggeligt, inden du bruger https://exotiskeinsekter.dk -webstedet (“Tjenesten”), der drives af (“os”, “vi” eller “vores “).

Din adgang til og brug af Tjenesten er betinget af din accept af og overholdelse af disse Vilkår. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger tjenesten.

Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten accepterer du at være bundet af disse Vilkår. Hvis du er uenig i nogen del af vilkårene, har du muligvis ikke adgang til tjenesten.

Intellektuel ejendom

Tjenesten og dens originale indhold, funktioner og funktionalitet er og forbliver og dets licensgivere eksklusive ejendom.

Links til andre websteder

Vores service kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af

Exotiske Insekter har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikkerne eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller afhængighed af sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler dig kraftigt at læse vilkårene og betingelserne og fortrolighedspolitikkerne for tredjepartswebsites eller -tjenester, du besøger.

Afslutning

Vi kan afbryde eller suspendere adgangen til vores Tjeneste straks uden forudgående varsel eller erstatningsansvar, uanset årsag, inklusive uden begrænsning, hvis du overtræder Vilkårene.

Alle bestemmelser i Vilkårene, som efter deres natur skulle overleve opsigelse, skal overleve ophør, inklusive, uden begrænsning, ejerskabsbestemmelser, ansvarsfraskrivelse, erstatning og begrænsninger af ansvar.

Ansvarsfraskrivelse

Din brug af Tjenesten er på din eneste risiko. Tjenesten leveres på en “AS IS” og “AS TILGÆNGELIG” basis. Tjenesten leveres uden garantier af nogen art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse eller gennemførelsesforløb.

Lovvalg

Disse vilkår styres og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning uden hensyntagen til dets lovkonfliktbestemmelser.

Vores manglende håndhævelse af nogen rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår betragtes ikke som et frafald af disse rettigheder. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i disse Vilkår gældende. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores service og erstatter og erstatter eventuelle tidligere aftaler, vi måtte have mellem os om tjenesten.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores eget skøn.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores service, efter at disse revisioner træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, bedes du kontakte os.